Στοιχεία επικοινωνίας

ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.

Μονάδα Επεξεργασίας & Τυποποίησης Γάλακτος

 

info@amfigal.com.gr

+30 26420 71500 - 502

+30 26420 71510

ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.
Κεχρινιά Αμφιλοχίας
30500