ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η εταιρεία εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά και μετά την αξιολόγησή τους, οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαιτήσεις της θέσης θα κληθούν για συνέντευξη.